PRESIDENT MILIARDER: Zbardhet Pasuria E Çmendur E Presidentit Të Ri Bajram Bega

bajrambegaj

Kuvendi i Shqipërisë votoi me 4 qershor Bajram Begajn si President të Republikës së Shqipërisë. VIDEON e plote me pasurine e publikuar e gjeni meposhte👇

Begaj, prej 31 vitesh ka shërbyer në ùshtri.

Para marrjes së rolit të shefit të shtabit ai ka shërbyer si Komandant i Komandës së Trajnimit dhe Doktrinës, Shef i Njësisë Mjèkësore ùshtarake, Drejtor i Inspektoratit Shëndetësor dhe Kryeinspektor dhe Këshilltar i Inspektoriatit Shëndetësor në Shtabin e Përgjithshëm të Fòrcës së àrmatosur Shqiptare.

Profesionalisht Begaj është një emër i palakuar nègativisht. Sa i përket pasurisë edhe ai s’mbetet pas nga të ashtuquajturit politikanë.

Madje, në këtë aspekt do ta përfaqësoje fare mirë Presidentin Ilir Meta.

Sipas të dhënave që CNA.al ka siguruar nga ILDKPKI, pasuria e Begajt është mbi dhjetëra miliona si në patundshmëri ashtu edhe në tùndshmëri.

Patundshmëritë e tij shtrìhen nga Tirana, Kashari, Lundra, Kavaja, Gosa dhe Llogaraja. Begaj dhe bashkëshortja e tij deklarojnë disa llogari bankare që burimin e kanë nga pagat e tyre në shtet, por edhe në privat.

Begaj deklaron tri apartamente banimi.

Një me sipërfaqe 166 m2 dhe garazh me sip 35 m2 në Tiranë, blerë në vitin 2008 në vlerën 91 500 euro.

Apartament banimi me sip 107 m2 në Tiranë, blerë nga prindërit në vitin 1999 me vlerë 2 500 000 lekë. Apartament banimi në Kavajë me sip 95.6 m2, blerë në shumën 30 000 euro.

Begaj zotëron 1/3 e një ish-objekti ùshtarak në Llogara, Vlorë, përfituar pa shpërblim në vitin 1999 me sip 270 m2. Sipërfaqe toke 1500 m2 në Lundër blerë në vitin 2007 në shumën 500 000 lekë. Tokë bujqësore me sip 9 339 m2 përfituar sipas ligjit 7501 në Gosë të Kavajës.

Dyqan me sipërfaqe 43.5 m2 në unazën e re, komuna Kashar, blerë në vitin 2015 për 5 000 000 lekë. Pasuria e Presidentit Bajram Begaj. Viti 2004. Të ardhura të subjektit deklarues si Drejtor i Spitalit ùshtarak në shumën 598 666 lekë. Të ardhura nga paga e bashkëshortes në shumën 592 214 Lekë.

Viti 2005

Deklaron se nuk ka ndryshime, si vitin e kaluar. Viti 2006 (Pas làrgimit nga funksioni) Deklaron se nuk ka ndryshime, si vitin e kaluar.

Viti 2010 (Deklaratë para fillimit të detyrës)

Apartament banimi me sip.166 m2 dhe garazh në Tiranë, blerë në vitin 2008. Porositur në vitin 2007 nga vëllai dhe regjistruar në emrin e subjektit deklarues, në shumën 91 500 euro, me të ardhura nga emigracioni në Londër. Subjekti deklaron se jeton me prindërit dhe vëllain.

Apartament banimi me sip 100 m2 në Tiranë, blerë nga prindërit në vitin 1999, në shumën 2 500 000 Lekë. Subjekti deklarues thotë se i është dhënë atij me një çmim simbolik. Ky apartament është blerë me të ardhurat nga shitja e shtëpisë së privatizuar të prindërve në Kavajë.

Subjekti deklarues thotë se zotëron 1/3 e një objekti ish ùshtarak në Llogara, Vlorë, përfituar pa shpërblim në vitin 1999, me sip 270 m2. Sip toke 1500 m2 në Lundër, Tiranë, blerë në vitin 2007 me kursime familjare në shumën 500 000 lekë.

Automjet tip “Polo”, blerë në vitin 2005 me vlerë 500 000 lekë. Depozitë në emër të subjektit deklarues dhe një tjetri në shumën 18 500 euro. Depozitë e bashkëshortes në bono thesari, në shumën 4 300 000 lekë. Depozitë në emër të bashkëshortes, në shumën 25 083 euro.

Depozitë në emër të djalit në shumën 1386 usd. Depozitë në emër të djalit në shumën 1386 usd. Të ardhura nga paga në Ministrinë e Mbròjtjes, në shumën 65 000 lekë në muaj. Të ardhura nga grada shkencore Doktor i Shkencave, 20.000 lekë në muaj.

Të ardhura nga mësimdhënia në Fakultetin e Mjekësisë dhe Universitetin Kristal, në shumën 250.000 lekë në vit.

Të ardhura nga aktiviteti privat, klinikë mjekësore, qendër dìagnostikimi, në shumën 2.000.000 lekë në vit.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes në KLSH specialiste IT, në shumën 56.000 lekë në muaj.

Të ardhura nga bursa e përfituar nga djali im nga bashkia si nxënës 30.000 lekë në vit, me rezultate të shkëlqyera.

Të ardhura nga qiraja e banesës së dhuruar nga prindërit e mi, 100 m2 që prej tetorit 2007 në shumën, 50.000 lekë në muaj.

Të ardhura nga pensionet dhe shpërblimet e invaliditetit të prindërve të mi dhe bonuse të tjera si invalid, në shumën 800.000 lekë në vit.

Viti 2010 (Deklarata vjetore)

Kursime familjare në shumën 7 500 euro. Depozitë bankare nga kursimet familjare në shumën 5 000 euro. Depozitë nga kursimet familjare, në shumën 195 dollarë.

Depozitë nga kursimet familjare, në shumën 2 300 euro. Të ardhura nga paga nga Ministria e Mbròjtjes për periudhën 27.05.2010- 31.12.2010, në shumën 500.000 lekë.

Të ardhura nga mësimdhënia në fakultetin e Mjèkësisë, Universiteti Kristal dhe konsulenca në spìtalin Amerikan për të njëjtën periudhë, 150.000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja për të njëjten periudhë, në shumën 770.000 lekë.

Të ardhura nga bursa e fituar e djemve nga bashkia si nxënës me rezultate të shkèlqyera në shumën 30.000 lekë. Të ardhura nga qìraja e banesës për të njëjtën periudhën, në shumën 300.000 lekë.

Të ardhura nga pensionet e shpërblimet e invaliditetit të prindërve si dhe bonuse të tjera si invalidë për të njëjtën periudhë, në shumën 400.000 lekë.

Viti 2011

Kursime familjare nga të ardhurat 13 000 dollarë, kesh, dhe 2700 euro, shtuar depozitës së mëparshme, dhe 1400 dollarë të cilat u janë shtuar depozitave të tre fëmijëve.

Depozitë në emër të Armanda Begajt, bashkëshortes, hapur në gusht 2011, në shumën 2 000 000 lekë, dhuruar nga i ati. Shtuar depozita e djalit me 700 dollarë. Shtuar depozita e djalit me 700 dollarë.

Depozita e deklaruar më parë në shumën 5 000 euro është shtuar me 5 000 euro të tjera. Të ardhura nga paga te Ministria e Mbrojtjes për periudhën 01.01.2011- 31.08.2011, në shumën 880 000 lekë.

Të ardhura nga mësimdhënia në fakultetin e Mjekësisë, Universiteti Kristal dhe konsulenca në spìtalin Amerikan, në shumën 250 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja për të njëjtën periudhë, në shumën 720 000 lekë. Të ardhura nga aktiviteti privat si mjek në klìnikë mjekësore, në shumën 324 000 lekë.

Të ardhura nga bursa e fituar e djalit nga bashkia si nxënës me rezultate të shkëlqyera, në shumën 30 000 lekë. Të ardhura nga qìraja e banesës, në shumën 360 000 lekë.

Viti 2012

Autoveturë, “Mercedez”, “Benz”, viti 2001 me vlerë 100 000 lekë. 13 dollarë kursime i konverton në euro. Shtuar depozita bankare, 10 000 euro.

Pakësuar depozita bankare me 40 178 78 euro. Pakësuar depozita bankare e bashkëshortes me 1 678 500 lekë. E njëjta shumë është transferuar në një bankë tjetër. Llogari rrjedhëse e pagës e subjektit deklarues në shumën 428 976 lekë.

Të ardhura të subjektit deklarues si Drejtori i Inspektoriatit të Shëndetësisë, në shumën 922 277 lekë. Të ardhura nga mësimdhënia në fakultetin e Mjèkësisë, dhe konsulenca në spìtalin Amerikan, në shumën 250 000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja për të njëjtën periudhë, në shumën 857 989 lekë. Të ardhura nga qìraja e banesës, në shumën 2 880 euro.

Të ardhura nga aktiviteti privat në klinikë mjèkësore në emër të bashkëshortes, 1 076 494 lekë.

Shtuar gjendja kesh nga të ardhurat familjare në shumën 1 700 000 lekë.

Viti 2013

Shitur “Volsvagen Polo”, 100 000 mijë lekë. Blerë apartament në Kavajë me sip, 95.6 m2, me vlerë 30 000 euro. Tokë bujqësore me sip.9200 m2 përfituar me ligjin 7501, si ish-banor i fshatit, komuna Gosë, Kavajë.

Gjendja e depozitës bankare në emër të bashkëshortes, pakësuar me 183 384 lekë. Depozitë 6-mujore në shumën 685 000 lekë. Shtuar gjendja kesh për vitin 2013, në shumën 1 000 000 lekë.

Të ardhura të subjektit deklarues si Drejtor i Inspektoriatit të Shèndetësisë, për dy muaj dhe si Drejtor i Spitalit Ushtarak, në shumën 1 231 252 lekë.

Të ardhura nga mësimdhënia në fakultetin e Mjekësisë, dhe konsulenca në spìtalin Amerikan, në shumën 150 000 lekë. Të ardhura nga bashkëshortja për të njëjtën periudhë, në shumën 1 011 641 lekë.

Të ardhura nga qiraja e banesës, në shumën 2 880 euro. Të ardhura nga aktiviteti privat në klìnikë mjekësore në emër të bashkëshortes, 904 911 lekë.

Tri apartamente, dyqan, troje nga Tirana në Llogara/ Bajram Begaj,
Presidenti Bajram Begaj. Kuvendi i Shqipërisë votoi me 4 qershor Bajram Begajn si President të Republikës së Shqipërisë.

Begaj, prej 31 vitesh ka shërbyer në ùshtri. Para marrjes së rolit të shefit të shtabit ai ka shërbyer si Komandant i Komandës së Trajnimit dhe Doktrinës, Shef i Njësisë Mjekësore ùshtarake, Drejtor i Inspektoratit Shëndetësor dhe Kryeinspektor dhe Këshilltar i Inspektoriatit Shëndetësor në Shtabin e Përgjithshëm të Forcës së àrmatosur Shqiptare.

Profesionalisht Begaj është një emër i palakuar negativisht. Sa i përket pasurisë edhe ai s’mbetet pas nga të ashtuquajturit politikanë. Madje, në këtë aspekt do ta përfaqësoje fare mirë Presidentin Ilir Meta.

Add comment

Your email address will not be published.

Trending Posts

error: Content is protected !!