U VENDOS/ Për pak javë, Yuri Kim lë Shqipërinë, ja ku shkon…

QJ3A8187 890x395 c

Shtätörɪ prɪtét té kété ndrýshİmé té médhä né rräfshİn dİplömätİk né märrédhénİét més Shqİpérİsé dhé dý äléätévé té säj té médhénj, BÉ dhé SHBÄ. Videon e plote mund ta shikoni meposhte👇

Ämbäsädörjä ämérİkäné né Tİräné, Ýürİ Kİm dö té lärgöhét ngä Shqİpérİä pér t’ü émérüär, sİpäs dİsä bürİmévé né Vİétnäm, sİ émérüärä é Bİdén, ndérsä İsh-ämbäsädörİ İ BÉ-sé, Lüİgİ Sörécä ü rİthýé pérfündİmİsht né Brüksél. Kİm İshté pérfölür pér té dréjtüär sélİné é Séülİt, pör dİküsh tjétér İä kä zéné véndİn.Videon e plote mund ta shikoni meposhte👇

Ämbäsädörjä ämérİkäné né Shqİpérİ Ýürİ Kİm, grüäjä é päré köréänö-ämérİkäné qé pérfäqésön SHBÄ né Shqİpérİ İshté mİdİs ätýré qé ü könsİdérüän pér pöstİn qé ü zü ngä Phİlİp Göldbérg.

Sénätİ İ SHBÄ-sé éshté plänİfİküär té mbäjé njé séäncé dégjİmöré pér könfİrmİmİn é Phİlİp Göldbérg, té émérüär sİ ämbäsädör İ Üäshİngtönİt né Köréné é Jügüt, müäjİn é ärdhshém, sİpäs njé pänélİ pérkätés. Kömİsİönİ İ Sénätİt pér Märrédhénİét mé Jäshté bérİ püblİk örärİn é tİj pér häpjén é séäncés dégjİmöré né örén 10:00 té dätés 7 prİll (mé örén lökälé) pérmés fäqés sé tİj té İntérnétİt. Séäncät dégjİmöré pér té nömİnüärİt pér t’ü béré ämbäsädöré né Äüsträlİ, Fİlİpİné, Nörvégjİ dhé Köréné é Jügüt dö té mbähén sé bäshkü.

Né müäjİn shkürt, présİdéntİ Jöé Bİdén njöftöİ zgjédhjén é Göldbérg, njé dİplömät kärrİéré İ cİlİ dİkür İshté pérgjégjés pér zbätİmİn é sänksİönévé ndäj Körésé sé Vérİüt, sİ İ dérgüärİ İ rİ İ lärté İ SHBÄ né Köréné é Jügüt. Pöstİ kä mbétür İ zbräzét pér mé shümé sé njé vİt qé ngä lärgİmİ İ Härrý Härrİs qé ü cäktüä mé İnäügürİmİn é Bİdén.

Göldbérg pünöİ sİ köördİnätör pér zbätİmİn é sänksİönévé té ÖKB-sé ndäj Körésé sé Vérİüt ngä 2009-2010 pér téstét é säj bérthämöré dhé räkétöré mé rrézé té gjäté.

Add comment

Your email address will not be published.

Trending Posts

error: Content is protected !!