Çfarë po ndodh? Kryeministri kërkon Mbledhje ùrgjente: Lajmerohen shkàrkime në qeverinë Rama..

edi rama 14 780x405 1

Këshilli i ministrave në mbledhjen e sotme, përveç miratimit të marrëveshjeve të ndryshme ka marrë edhe vendime për shkàrkime dhe emërime në poste publike të zyrtarëve.

Në vendimin e publikuar, Hantin Bonati është emëruar zëvendës ministër në ministrinë e Energjisë dhe Infrastrukturës. Ndërsa Zenel KUçana është shkàrkuar nga posti i prefektit të Kukësit duke u zëvendësuar nga Ali Hallaçi.

Më poshtë, vendimet përkatëse:

V E N D I M PËR EMËRIM NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Hantin Bonati emërohet zëvendësministër i Infràstrukturës dhe Energjisë.

Ky vendim hyn në fuqì menjëherë.

V E N D I M PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË KUKËSIT

Në mbështetje të neneve 100 e 114 të Kùshtetutës, dhe të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Z. Zenel Kuçana, prefekt i Qarkut të Kukësit, lirohet nga kjo detyrë.

2. Z. Ali Hallaçi emërohet prefekt i Qarkut të Kukësit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

Add comment

Your email address will not be published.

Trending Posts

error: Content is protected !!